«Εμπιστευτείτε τη διαχείριση του πρασίνου σε εμάς»

Μελέτη Κήπου

Η μελέτη του εξωτερικού σας χώρου αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας αλληλουχίας  ενεργειών για την κατασκευή του κήπου σας

Κατασκευή Κήπου

Το εξειδικευμένο προσωπικό της «Antonis Garden» αναλαμβάνει την κατασκευή και τη διαμόρφωση του κήπου σας, επιλέγοντας τα κατάλληλα φυτά, την εγκατάσταση ή επιδιόρθωση του συστήματος άρδευσης, την τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα, τη σπορά γκαζόν, την προσθήκη χώματος και εδαφοβελτιωτικών εδάφους, το φύτεμα, τη λίπανση, την προστασία και φροντίδα των φυτών σας.

Ανάπλαση Κήπου

Σχεδόν σε κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση. Στην AntonisGardenCenter αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την ανάπλαση και αναδιαμόρφωση του εξωτερικού σας χώρου.

Συντήρηση Κήπου

Η σωστή συντήρηση του κήπου είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, γνώση και τα κατάλληλα εργαλεία. Στην Antonis Garden έχουμε καταφέρει πλέον, πέραν της κατασκευής, να συντηρούμε άνω των 100 στρεμμάτων γκαζόν και χώρων πρασίνου. Η ομάδα μας, αποτελούμενη από γεωπόνους και έμπειρους κηποτέχνες, εγγυάται την προστασία και φροντίδα του κήπου σας, αλλά και την άριστη εικόνα του προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και προδιαγραφών.

Πλεονεκτήματα συντήρησης του επαγγελματικού χώρου πρασίνου από το εξειδικευμένο συνεργείο της Antonis Garden Center:

 

Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 • Εξοικονόμηση εργατικού κόστους
 • Εξοικονόμηση κόστους αγοράς μηχανημάτων και εργαλείων
 • Εξοικονόμηση καυσίμων
 • Εξοικονόμηση συντήρησης μηχανημάτων
 • Εξοικονόμηση κόστους φυτοφαρμάκων
 • Εξοικονόμηση κόστους λιπασμάτων
 • Οικονομία νερού λόγω σωστής και ορθολογικής χρήσης του
 • Τιμολογημένες υπηρεσίες
 • Έχετε συγκεκριμένο προϋπολογισμό συντήρησης πρασίνου
 • Το διοικητικό προσωπικό και οι συντηρητές αποδεσμεύονται από την ενασχόληση με τον κήπο

 

Β) ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Ο κήπος είναι μόνιμα περιποιημένος
 • Γίνεται έγκαιρη διάγνωση ασθενειών και προβλημάτων
 • Μελετάμε την βελτίωση της εικόνας και κάνουμε τις ανάλογες παρεμβάσεις, κατόπιν συνεννοήσεως
 • Οι εργασίες εκτελούνται σε περιορισμένο χρόνο και συγκεκριμένες ώρες.
 • Τα μηχανήματα που διαθέτουμε είναι σύγχρονα και σε καλή λειτουργική κατάσταση, επιτυγχάνοντας καλύτερο αποτέλεσμα με λιγότερους ρύπους και θόρυβο
 • Τις εργασίες εποπτεύει γεωπόνος ώστε να γίνεται ορθολογική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, καθώς και την νόμιμα προβλεπόμενη προμήθεια τους
 • Άμεση αντιμετώπιση βλαβών και ανακατασκευή του χώρου που έχουν γίνει εργασίες.